FAQ

Hvilke energiforbedringer kan man få tilskud til ? 

Læs mere...

Energi-besparelser.dk yder kun tilskud til energiforbedringer iflg. "Standardværdikataloget for energibesparelser". I "Standardværdikataloget for energibesparelser" kan der f.eks. findes værdier / besparelser for: udskiftning af vinduer, efterisolering, udskiftning af varmekilder osv. Det er dog muligt at opnå tilskud til energibesparelser som ikke er nævnt i "Standardværdikataloget for energibesparelser", men her stilles der krav om specifikke beregninger. Disse bør udføres af et kvalificeret energirådgivningsfirma og tilbydes ikke online.

Gå til Standardværdikataloget for energibesparelser

    

Hvad koster det mig som forbruger ?

Læs mere...

Det er gratis som forbruger at benytte Energi-besparelser.dk. Tilskuddet, der udbetales fra det lokale energiselskab, er en del af den energiafgift som forbrugeren opkræves. Så ved at modtage tilskuddet, kan man sige at forbrugeren får nogle af sine penge retur. Tilskuddet er skattefrit.

 

Hvordan udregnes energibesparelsen ved energiforbedringer ?

Læs mere...

Energibesparelsen for den ønskede energiforbedring findes i "Standardværdikataloget for energibesparelser". Her kan man finde oplysninger på hvilke energiforbedringer der ydes tilskud til og hvor mange kWh den enkelte besparelse giver. I tilfælde hvor energibesparelsen ikke kan beregnes iflg. "Standardværdikataloget for energibesparelser" er det muligt at foretage en specifik beregning. 

Eksempler på tilskud

 

 

Hvad er rækkefølgen for indberetning af energibesparelser og hvad skal dokumenteres ?

Læs mere...

Indberetningen af energibesparelser på Energi-besparelser.dk foregår i 5 enkle trin.

  1. Ansøgning om tilskud til energiforbedringer udfyldes på Energi-besparelser.dk (Inden materialer bestilles og arbejde påbegyndes)
  2. Ansøgningen godkendes af Energi-besparelser.dk 
  3. Arbejdet / energiforbedringen udføres.
  4. Efter energiforbedringen er udført, uploades dokumentationen til Energi-besparelser.dk(f.eks. kvitteringer på materialer, kvitteringer på arbejdsløn, billeder før og efter energiforbedring)
  5. Energi-besparelser.dk foretager kontrol af de indberettede energibesparelser og den uploadede dokumentation. Herefter videresendes de godkendte energibesparelser til det lokale energiselskab, som udbetaler det opnåede tilskud.

Energi-besparelser.dk forbeholder sig retten til at udføre stikprøvekontrol af udførte energiforbedringer. Dette sker som et led i firmaets kvalitetskontrol. 

 

 

Kan jeg få hjælp til at dokumentere min energibesparelse ?

Læs mere...

Du er altid velkommen til at sende os en mail med dine spørgsmål, som vi vil gøre alt for at besvare tilfredsstillende.

 

Hvordan udbetales tilskuddet til mig ?

Læs mere...

Efter godkendt dokumentation af indberettede energibesparelser, udbetaler det lokale energiselskab tilskuddet til forbrugeren via den oplyste bankkonto. Udbetalingen vil foregå en gang pr. måned.

 

 

Kan jeg indberette energibesparelser på siden selvom mit lokale energiselskab ikke er med i ordningen ?

Læs mere...

Alle der ønsker at indberette energibesparelser og opnå tilskud kan benytte Energi-besparelser.dk. Er dit lokale energiselskab ikke med i ordningen kan du stadig indberette dine energibesparelser. Den indberettede energibesparelse fordeles i dette tilfælde mellem de i ordningen tilmeldte energiselskaber.

 

 

Hvad er den mindste energibesparelse jeg kan indberette ? 

Læs mere...

På siden Energi-besparelser.dk er minimumkravet for indberetning af energibesparelser fastsat til 500 kWh.

 

 

Kan jeg få tilskud til "Gør-det-selv" energiforbedringer ? 

Læs mere...

Man kan ved "Gør-det-selv" energiforbedringer modtage tilskud, hvis dokumentationen er udført korrekt. Det er ikke et krav at f.eks. efterisolering af lofter udføres af en håndværker. Det kræves blot at energiforbedringen kan dokumenteres ved f.eks. faktura på materialer og før/efter billeder.

 

 

Er tilskuddet skattefrit ?

Læs mere...

Da tilskuddet stammer fra en allerede opkrævet energiafgift, opkræves der ikke skat af beløbet. Der er blot tale om, at forbrugeren får lidt penge retur for sin opkrævede energiafgift.

   

 

Hvem kan få tilskud ?

Læs mere...

Alle bolig- og bygningsejere kan ved energiforbedringer opnå tilskud. Virksomheder o.l. kan ligeledes opnå tilskud ved energiforbedringer. Dog skal der foretages specifikke beregninger af energibesparelserne, hvis disse ikke indgår i "Standardværdikataloget for energibesparelser".

 

 

Kan jeg indsende min dokumentation pr. brev ?

Læs mere...

Hvis du har problemer med at uploade din dokumentation, er du naturligvis velkommen til at indsende din dokumentation pr. brev til:

Energi-besparelser.dk

Tværvej 11

8570 Trustrup

 

Joomla 2.5 template by 888Poker