Om siden

Formål

Denne online indberetningsside har til formål, at overskueliggøre mulige energibesparelser i boliger og ejendomme, samt at forbrugeren nemt og sikkert kan indberette opnåede energibesparelser til sit lokale energiselskab.

De fleste mindre energiselskaber har i dag ikke det nødvendige administrative personale til at kunne håndtere energirådgivningen, samt udarbejdelsen af den krævede dokumentation. Derfor køber mange energiselskaber de pålagte energibesparelser på diverse energibørser og sender regningen videre til forbrugeren.

Læs mere...

Ved at forbrugerne bruger denne online indberetningsside bliver det muligt for det lokale energiselskab at tilbyde tilskud til energibesparelser i lokalområdet, samt at håndtere den krævede dokumentation. Dette bliver muliggjort ved at online indberetningssiden, samt håndteringen af den krævede dokumentation administreres og kontrolleres af Energi-besparelser.dk. Herved reduceres det administrative arbejde for det lokale energiselskab til et minimum og på samme tid sikres det at alle regler og krav overholdes.      

 

Fordele

Ved at det lokale energiselskab kan tilbyde deres forbrugere tilskud ved energiforbedringer af bygninger og boliger opnås der en række fordele. Det gælder både for det lokale energiselskab og forbrugerne.

Af fordele kan nævnes:

  • Pengene tilbage til forbrugeren (Forbrugeren får noget for den opkrævede energiafgift)
  • Fordele for lokale håndværkere (Ofte bruges de lokale håndværkere til energiforbedringen)
  • Byfornyelse/Byforskønnelse (Boligerne stiger generelt i værdi ved energiforbedringer)
  • CO2 reducering (Energiforbedringer skåner miljøet)
  • Stabilisering af udgift til energibesparelser (Der ventes kraftige prisstigninger på energibørserne)

 

Hvorfor

Net- og distributionsselskaber inden for el, naturgas, fjernvarme og olie er forpligtet til at yde en indsats for at reducere energiforbruget i Danmark (fastlagt i en aftale med klima-,energi- og bygningsministeriet af 13. november 2012.)

Læs mere...

Aftalen betyder, at energiselskaberne skal yde en indsats, der medvirker til gennemførelse af energibesparelser hos slutbrugere. Kun energibesparelser, der ikke ville være sket uden selskabets indsats er gyldige. Indsatsen kan f.eks. være gennem rådgivning, faglig bistand eller finansiel bistand.

 

Hvem står bag siden

Energi-besparelser.dk er drevet af lokale varmeværker i Danmark.

Joomla 2.5 template by 888Poker